Biblioteka Gerontologii Społecznej

EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej stanowi forum wymiany myśli szerokiego grona polskich i zagranicznych badaczy. Periodyk kierujemy do naukowców, praktyków, studentów a także do osób zainteresowanych poszerzaniem swej wiedzy w obszarze gerontologii społecznej, edukacyjnej i opiekuńczej. Z czasopismem współpracuje grono wybitnych uczonych, pełniąc rolę członków rady naukowej oraz recenzentów. Pozyskanie do współpracy tych osobistości jest dla nas wyróżnieniem i zaszczytem.

Naszym pragnieniem jest, by półrocznik – poprzez format cyfrowy – służył otwartej nauce. Zapraszamy do nadsyłania tekstów dokumentujących prace badawcze oraz analizy teoretyczne. Poszerzamy zawartość czasopisma o dział kronikarski, opisujący ważne wydarzenia polskiej gerontologii społecznej, dział recenzencki i sprawozdawczy. Chcemy, by wszelkie inicjatywy podejmowane w środowisku były trwale zaznaczone.

Każdego roku wydawane są dwa numery czasopisma – jeden polskojęzyczny i jeden anglojęzyczny, każdy numer koncentruje się na wybranej przez redaktora tematycznego problematyce.

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Czasopismo jest dostępne na stronie internetowej  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Nasze młode (2015) czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, CEJSH. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej. Każdy artykuł ma nadany unikatowy numer DOI. Dokładamy wszelkich starań, by Exlibris.BGS znalazł się w wielu bazach czasopism punktowanych.

Redaktor Naczelny (-) Artur Fabiś

Redaktor Naczelna (-) Zofia Szarota (w latach 2014-219)