NASZA MISJA

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie rozwoju badań z zakresu gerontologii społecznej i oświatowej, w szczególności poprzez: inicjowanie badań ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywanie funduszy dla realizacji projektów badawczych, wspieranie badań lokalnych, wspieranie badań do prac awansowych.

2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej procesów starzenia się i starości poprzez: działalność wydawniczą, naukową i popularno-naukową, tłumaczenie dzieł zagranicznych, organizowanie odczytów, wykładów, szkoleń, tworzenie, patronowanie i wspieranie instytucji działających na rzecz osób starszych, promowanie kształcenia gerontologicznego.

3. Profesjonalizacja pracy z osobami starszymi poprzez opracowanie i wdrożenie standardów kształcenia profesjonalistów w zakresu pracy opiekuńczej, edukacyjnej i animacyjnej z osobami starszymi (geragogów).

4. Podnoszenie kwalifikacji, koordynacja działań i integracja interdyscyplinarnego środowiska gerontologów edukacyjnych (geragogów) poprzez: organizację konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu, stworzenie platformy internetowej i baz danych dla środowiska gerontologów społecznych. 5. Tworzenie warunków do rozwoju subdyscypliny – geragogiki oraz praktyki geragogicznej poprzez inne działania.

Statut SGS