AKTUALNOŚCI

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu zmarł Profesor Józef Półturzycki – nestor polskiej andragogiki, wybitny uczony, promotor wielu pokoleń pedagogów i andragogów.
W imieniu społeczności Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych składamy rodzinie i bliskim szczere wyrazy współczucia i żalu.

Pan Profesor był zasłużonym pracownikiem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, na którym przez wiele lat kierował Katedrą Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, a także niekwestionowanym autorytetem w środowisku akademickim.
W naszej pamięci pozostaną liczne prace naukowe oraz słowa i czyny Pana Profesora, których znaczenie nieść będziemy w naszych umysłach i sercach.

Zarząd Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych